BGIF

BGIF


BGIF > BGIF Senior Klub > Generalforsamling

GeneralforsamlingGeneralforsamling afholdes den 29 januar 2018     kl 13.00 i BGIF hallen

Dagsorden:

1 Valg af dirigent
2 Formandens beretning
3 Fremlæggelse af regnskabet for det forløbne år til godkendelse   
4 Fremlæggelse af budget for det kommende år til godkendelse herunder kontingent
5 Bestyrelsens forslag til nye vedtægter
6 Valg til bestyrelse:
 på valg er Jørgen Ravn og Keld Schorling - sidstnævnte modtager ikke genvalg. Bestyrelsen foreslår Børge Petersen som nyt  bestyrelsesmedlem 
7 Valg af bestyrelsessuppleant
8 Valg af Revisor og Revisorsuppleant
9 Indkomne forslag
10 Eventuelt   
 

 

Bramdrupdam Gymnastik & Idrætsforening