BGIF

BGIF


BGIF > BGIF Senior Klub > Generalforsamling

GeneralforsamlingGeneralforsamling afholdes den 26 januar 2021 kl. 13:00.

Mødet afholdes pga. corona-restriktionerne som digitalt møde på nettet. Deltagelse på generalforsamlingen kræver derfor forhåndstilmelding.

Tilmelding sker ved at sende en mail til houborgj@gmail.com senest d. 24. januar kl. 12:00.
De tilmeldte vil herefter modtage en link til den mødeportal (Zoom), der vil blive anvendt - der vil også være en vejledning.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Fremlæggelse af regnskabet for det forløbne år til godkendelse   
4. Fremlæggelse af budget for det kommende år til godkendelse herunder kontingent
5. Valg til bestyrelse:
    på valg er Ejnar Askjær, Birgit Rode og Knud Eskelund.
6. Valg af bestyrelsessuppleant. På valg er Jens Sørensen
7. Valg af Revisor og Revisorsuppleant. På valg er Teddy Schønberg og Peder Thorndal.
8. Indkomne forslag (skal være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen)
9. Eventuelt   
 

 

Bramdrupdam Gymnastik & Idrætsforening