BGIF

BGIF


BGIF > BGIF Senior Klub > Generalforsamling

GeneralforsamlingGeneralforsamling afholdes den 27 januar 2022 kl. 13:00.

Af hensyn til forplejningen vil vi gerne bede om din tilmelding pr. mail til houborgj@gmail.com senest 24. januar.


Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Fremlæggelse af regnskabet for det forløbne år til godkendelse   
4. Fremlæggelse af budget for det kommende år til godkendelse herunder kontingent
5. Valg til bestyrelse:
    på valg er Ejnar Askjær, Birgit Rode og Knud Eskelund.
6. Valg af bestyrelsessuppleant. På valg er Jens Sørensen
7. Valg af Revisor og Revisorsuppleant. På valg er Teddy Schønberg og Peder Thorndal.
8. Indkomne forslag (skal være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen)
9. Eventuelt   
 

 

Bramdrupdam Gymnastik & Idrætsforening