Bramdrupdam Lokalblad


BGIF’s hovedafdeling udgiver “Bramdrup Lokalblad” 2 gange om året.

Bladet udkommer i 2.650 eksemplarer i lokalområdet.

lokalblad

Du kan også hente seneste udgave af lokalbladet som PDF-fil.