Pointsystem – Badminton

Pointsystemet til 21 (det nye pointsystem):

Pointtællingen.
  • En kamp spilles bedst af 3 sæt til 21 point.
  • Den side (banehalvdel), der vinder en duel, scorer et point.
  • Ved stillingen á 20 vindes sættet af den side, der først kommer foran med 2 point. (f. eks. 22-20 eller 28-26).
  • Hvis stillingen bliver á 29 vindes sættet af den side, der først opnår 30 point.
  • Den side, der vinder et sæt, server først i næste sæt.
Skift af side og pause.
  • Når den førende side når 11 point, har spillerne et ophold på 60 sekunder.
  • Et ophold på indtil 2 minutter (120 sekunder) imellem hvert sæt er tilladt.
  • I 3. sæt skiftes side, når den førende side når 11 point.
Single – Serven.

Ved begyndelsen af et sæt, og når scoren er et lige pointantal, server serveren fra det højre servefelt. Når scoren er et ulige pointantal, server serveren fra det venstre servefelt. Hvis serveren vinder duellen, scorer serveren et point og skal serve igen fra det modsatte servefelt. Hvis modtageren vinder duellen, scorer modtageren et point og bliver den nye server.

Double – Serven.

Der er kun én serv i double.
Ved begyndelsen af et sæt og når scoren er et lige pointantal, server serveren fra det
højre servefelt. Når scoren er et ulige pointantal, server serveren fra det venstre servefelt. Hvis serveparret vinder duellen, scorer serveparret et point og den samme server skal serve igen fra det modsatte servefelt. Hvis modtagerparret vinder duellen, scorer modtagerparret et point og bliver det nye servepar. Spilleren på den nu modtagende side, som servede sidst, skal blive stående i det samme servefelt hvorfra han/hun servede. Det samme gælder naturligvis for modtagerens makker. Det vil sige, at spillerne kun skifter servefelt, hvis de vinder en duel, hvor de havde serven. Hvis spillerne ved en fejl kommer til at skifte servefelt, skal dette korrigeres når fejlen opdages.