Badminton i Bramdrupdam Gymnastik & Idrætsforening

I vores senior afdeling har vi et Badminton Danmark Serie 1 og 3-4 hold i DGI’s holdturnering.

Afdelingen spænder fra 17-72 år, så alle med spillelyst eller ambitioner kan spille med.

Vi har en rigtig velfungerende ungdomsafdeling, hvor vi både vægter det sociale og det spillemæssige lige højt. Vi har altid så vidt muligt tilmeldt hold til DGI’s holdturnering, samt arrangeres der ture til stævner i løbet af sæsonen.

Vores motionsafdeling råder over baner mandag, onsdag og torsdag, så der er også her god mulighed for at spille i løbet af ugen.

Der bliver arrangeret klubmesterskaber, juleturnering, træningslejr, fester mm. og klubben fungerer rigtig godt socialt. Det er en af vore mærkesager, at alle spillere skal føle sig velkomne og godt tilpas i vores klub.

Ønsker du at blive en del af vores klub, eller har du spørgsmål vedr. baneleje eller hvilke hold der passer til dig, kan du kontakte de respektive kontaktpersoner her.

Sæsonen 2021/22 starter den 9. august 2021 – og slutter den 30. april 2022.

Vigtige datoer:

 • Kommunemesterskab
 • DGI marts stævne marts 2022 (ungdom – afholdes i BBK)
 • Klubmesterskab 22/4-23
 • Generalforsamling 24/2-23

Indbydelse til generalforsamling i Bramdrupdam Badminton Klub

Fredag den 24. februar 2023 kl. 18.00 i
Forum Kolding, Bramdrupskovvej 110, 6000 Kolding

Dagsorden ifølge foreningens vedtægter:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning samt evt. udvalgsberetninger
 3. Fremlæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse (regnskabet er lig kalenderåret)
 4. Fremlæggelse af budget for det kommende år
 5. Indkomne forslag

Indkommende forslag bedes sendes til jensskrae@hotmail.com senest den 17/2-2023
Indkommende forslag bliver lang på bgif.dk/badminton løbende

5,1

BBK’s nuværende bestyrelse still følgende forslag til GF2023:

 

Alle kontingenter ungdoms- og seniorspillere forhøjes med 50 kr for sæsonen 2023/24.

Motivation: Pris på bolde og halleje er steget over en årrække, uden at kontingentet har været justeret.

Forslag til vedtægtsændringer:

 • 4 stk 2: Ændring fra ”Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af formand, kasserer samt 3 øvrige bestyrelsesmedlemmer” til ” Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af formand, kasserer samt 4 øvrige. bestyrelsesmedlemmer.

Motivation: Vi ønsker et fjerde bestyrelsesmedlem, så kan tale motionsspillernes sag.

 • 4 stk 8: Ændring til § 4 stk 9

Motivation: der er 2 stk. 8 i nuværende vedtægter.

 • 4 stk 9: Ændring til § 4 stk 10

Motivation: Se ovenfor.

 • 5 stk 5: Ændring fra ” Generalforsamlingen skal, for at være lovligt indvarslet, være indkaldt med mindst 14 dages varsel ved avertering i lokale medier” til ”Generalforsamlingen skal, for at være lovligt indvarslet, være indkaldt med mindst 14 dages varsel ved avertering via medlemskartotek samt på klubbens hjemmeside www.bgif.dk/badminton

Motivation: Det er oplagt at komme i kontakt med vores medlemmer via medlemskartoteket, som opdateres jævnligt.

 • 5 stk 6: Ændring fra ” Forslag der ønskes behandlet skal være formanden skriftlig i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen” til ” Forslag der ønskes behandlet skal være formanden skriftlig i hænde senest 7 hverdage før generalforsamlingen og disse forslag skal offentliggøres senest 5 hverdage før generalforsamlingen ved avertering via medlemskartotek samt på klubbens hjemmeside www.bgif.dk/badminton

Motivation: Det er rimeligt, at medlemmerne inden selve generalforsamlingen kan se, hvilke forslag der er stillet.

 1. Valg til bestyrelsen samt evt. udvalg (+ evt. suppleant)

  Kasserer Patrick Walter er på valg – modtager ikke genvalg.
  Ungdomsformand Morten Freitag er på valg – modtager genvalg.
  Suppleant Lisa Klidsbjerg er på valg – modtager ikke genvalg.

 2. Valg af 1 revisor i lige år og valg af 1 revisor samt 1 revisorsuppleant i ulige år

Jan Kristensen  – ikke på valg

Jan Schønning – på valg modtager genvalg.

 1. Eventuelt