Forretningsudvalget

Forretningsudvalget (FU) varetager den overordnede (daglige) ledelse og administration af BGIF.

FU koordinerer aktiviteter mellem afdelingerne i BGIF, varetager kontakt til offentlige myndigheder og repræsenterer BGIF udadtil.

Thomas Byrsing
(Formand)
majgaard.byrsing@gmail.com
Tlf: 53 58 73 71
Leif Lind
(Medlem)
valdemar.lind@stofanet.dk
Tlf: 30 48 85 03
Jørgen V. Pedersen
(Kasserer/sekretær)
pedersenjorgen69@gmail.com
Tlf: 40 62 74 36
Klaus Kehlet
(Medlem)
kehletmk@gmail.com
Tlf: 42 71 20 13