Forretningsudvalget

Forretningsudvalget (FU) varetager den overordnede (daglige) ledelse og administration af BGIF.

FU koordinerer aktiviteter mellem afdelingerne i BGIF, varetager kontakt til offentlige myndigheder og repræsenterer BGIF udadtil.

Forretningsudvalget kan kontaktes på følgende mailadresse: info@bgif.dk

Forretningsudvalget består af følgende medlemmer:

Thomas Byrsing (Formand):

Leif Lind (Medlem):

Jørgen V. Pedersen (Kasserer/sekretær):

Jette Degn (Medlem):