Generalforsamling 2024

BGIF Fodbold afholder ordinær generalforsamling

Dagsorden i henhold til vedtægterne:

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Fremlæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse (regnskabsåret er lig kalenderåret).
  4. Fremlæggelse af budget for det kommende år.
  5. Indkomne forslag. Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen. De kan sendes på bgifborn@gmail.com.
  6. Valg til bestyrelsen samt suppleanter
  7. Valg af 1 revisor i lige år, samt valg af 1 revisorsuppleant i ulige år.
  8. Eventuelt

Husk der efterfølgende er fest i Forum Kolding, kræver tilmelding. Invitation kommer i nærmere fremtid.

Er der interesse for en bestyrelsespost, er du velkommen til at kontakte Teresa tlf 60 14 34 50 for nærmere information.

Der er ikke tilmelding til generalforsamlingen.

Vi glæder os til at se rigtig mange.

Generalforsamling 2024

generalforsamling_2024